N'sfond

Title

Artist

Emisioni Tani

Emisioni Tani

Emisioni n'radhë

18:00 19:00


Punon me zelltari. Bashkëpunon ngushtë me ekipin profesional të mediumit. Ekipit i ofron shumë respekt dhe kushte të përshtatshme për punë të mirëfilltë. Si zëvendësdrejtore e suksesshme synon ta sjellë më të mirën e mundshme për dëgjuesit besnikë të radiostacionit. Përqendrimin më të madh ua kushton temave sociale dhe të atyre me karakter edukues e arsimor, të cilat, pa dyshim, kanë ndikim të jashtëzakonshëm në shoqërinë e gjerë shqiptare. Një kohë ka punuar autore dhe moderatore emisionesh.