N'sfond

Title

Artist

Emisioni Tani

23:40 23:55

Emisioni Tani

23:40 23:55

Emisioni n'radhë

23:40 23:55


SPËRNDRITJE

Autor: Mentor Hajrizi

Planifikuar në

E Premte 16:00 17:00

Me zjarrin e zemrës dhe me dëshirën më fisnike...

Etiketuar ,
Emisioni “Spërndritje”, i autorit Mentor HAJRIZI, është ideuar me qëllimin që të përhapë dije e kulturë, që ta sqarojë, që ta ndriçojë një çështje gjuhësore, letrare, didaktike, kulturore e arti, që ta tregojë rrugën e drejtë ose ta zbulojë të vërtetën.

Emision radiofonik i përjavshëm.

Shëmbëllen drejtpërdrejt dhe përkap qartë:

  • Shpjegime të hollësishme dhe këshilla të vlefshme në mbrojtje të Gjuhës amtare;
  • Tema intelektuale e problemore të kohës mbi shumë lëmenj, veçanërisht mbi lëmin e arsimit, të kulturës e të shkencës;
  • Përtëritje shpirtërore;
  • Bashkëbisedime;
  • Fjalë plot patos.

Emetohet çdo të premte, në orën 16:00.

Autor dhe operator teknik:  M e n t o r   H A J R I Z I

 


Lexo tutje

SPËRNDRITJE ekipi