N'sfond

Title

Artist

Emisioni Tani

Emisioni Tani

Emisioni n'radhë


Arton Berisha

Mbrojtja e ambientit është pasioni i tij. Një kohë bukur të madhe kalon në viset malore, prej aty ku edhe i ka rrënjët e babait, të gjyshit dhe të stërgjyshërve. I pëlqen fotografia. Punën e fotografit e kryen vullnetarisht në shumë raste. Profesion ka Teknologjinë Informative (IT). Ka njohuri të shkëlqyera edhe në sistemin e transmetimit. Është autodidakt dhe tip që shumë shpejt kap gjërat. Në pjesën më të madhe të kohës lexon burime informacioni mbi teknologji të ndryshme, por më së shumti mbi ato që planifikon t’i aplikojë në ushtrimin e detyrave të veta.